Welkom

Coronavirus (COVID-19) :
Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Alle moeders die in een getroffen of risicovolle regio wonen, die symptomen hebben zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, moeten onmiddellijk een arts raadplegen en de instructies volgen. Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven – mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Meer informatie over de symptomen en hoe verspreiding voorkomen kan je lezen

 https://www.unicef.be/nl/coronavirus-covid-19-wat-ouders-moeten-weten/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html

_COVID-19 and Breastfeeding_Gudelines accross the world

Je kindje voeden met de borst is voor jou als mama een zeer unieke ervaring en bovendien een intens gebaar van onvoorwaardelijke liefde. Voor je baby is borstvoeding van onschatbare waarde, zowel op voedingskundig, immunologisch als psychologisch vlak. Het is een natuurlijke cocktail van voedingsstoffen, vitamines, mineralen, antistoffen,… en heel veel liefde. Moedermelk biedt alles wat je kindje nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Het is de beste en meest natuurlijke voeding voor je baby en een logisch vervolg op zwangerschap en geboorte.

Film  : Enkele jaren geleden hebben we een leuk filmpje gemaakt over borstvoeding. Bekijk het via deze link :  https://youtu.be/OvarCtrmZNU

 

In de kijker : WereldBorstvoedingsWeek 2019   : borstvoeding ik ben voor

Volg ons  op Instagram (@borstvoedingvzw )