Lactatieverlof: niet iedereen heeft hier recht op.

Net als tijdens de zwangerschap worden borstvoedende moeders beschermd tegen voor haar en de baby ongunstige arbeidsomstandigheden zoals contact met chemische producten, besmettingsgevaar, nachtwerk, extreem zware arbeidsomstandigheden enz.

De arbeidsgeneesheer kan dan beslissen om de moeder in dezelfde onderneming ander werk te laten verrichten (met zelfde loon) of –indien geen ander werk mogelijk is- om tijdelijk de arbeidsovereenkomst te schorsen. Bij een tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft de moeder recht op een uitkering van het ziekenfonds.