Onbetaald verlof (= verlof zonder wedde)

De werknemer ontvangt dan helemaal geen loon. Dit heeft gevolgen voor de werknemer inzake sociale rechten.

Om in orde te blijven met de ziekte en invaliditeitsverzekering kan het zijn dat de moeder tijdelijk haar bijdragen zelf moet betalen. Om problemen te vermijden kan ze best eerst navraag doen bij haar ziekenfonds.

Het jaar na haar onbetaald verlof verliest de moeder betaalde vakantiedagen a rato van het aantal maanden dat ze onbetaald verlof heeft genomen (2 dagen/maand onbetaald verlof), dagen die een moeder met kleine kinderen broodnodig heeft.

Door het nemen van verlof zonder wedde verlies je voor deze maanden ook pensioenrechten.