Coronavirus (COVID-19) :
Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Alle moeders die in een getroffen of risicovolle regio wonen, die symptomen hebben zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, moeten onmiddellijk een arts raadplegen en de instructies volgen. Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven – mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Meer informatie over de symptomen en hoe verspreiding voorkomen kan je lezen

Antistoffen in moedermelk

Uit kleinschalig onderzoek is gebleken dat er voldoende antistoffen van covid-19 in de moedermelk aanwezig is om je kind te beschermen als je als moeder zelf besmet bent met covid-19

Verder onderzoek is aangewezen. 

Vaccinatie tegen covid bij zwangerschap en borstvoeding.

Er zijn momenteel te weinig gegevens om zeker te zijn dat het vaccin veilig is tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Er wordt dan ook aanbevolen om je nog niet te laten vaccineren tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. 

Heb je een zwangerschapswens, wordt er aangeraden pas zwanger te worden 2 maanden na het 2de vaccin. 

We volgen de info op en houden jullie op de hoogte. 

https://www.vroedvrouwen.be/covid-19-wetenschappelijk-onderzoek-borstvoedinghttps://

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

https://www.vroedvrouwen.be/nieuws/vaccinatie-covid-19-bij-zwangere-en-borstvoedende-vrouwen

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html