Hiermee kan de loopbaan tijdelijk onderbroken worden om voor een kind ( tot 12 j) te zorgen

Elke ouder kan dit verlof afzonderlijk opnemen. Om het loonverlies te compenseren is er een tegemoetkoming van de RVA voorzien.

Met ouderschapsverlof kan een borstvoedende moeder gedurende 4 maanden volledig thuis blijven of ze kan ervoor kiezen om haar werk gedurende 8 maanden halftijds of gedurende 20 maanden 4/5 verder te zetten.