Het BabyVriendelijke Ziekenhuis Initiatief (BFHI)

Bij de promotie van borstvoeding is het BFHI een belangrijk initiatief. Dit initiatief werd in 1992 gezamenlijk gelanceerd door de WGO en UNICEF met de bedoeling om gezondheidsorganisaties, materniteiten en iedereen die betrokken is bij de zorg voor moeder en kind, te motiveren en te steunen zodat ze de jonge moeders wat borstvoeding betreft, goed kunnen begeleiden. Hun deskundigheid is een bepalende factor bij de keuze en de duur van de borstvoeding.

Het initiatief voorziet een Certificaat voor ziekenhuizen die beantwoorden aan de wereldwijd geldende criteria van het BFHI: zij kunnen dan een erkenning krijgen als “babyvriendelijk ziekenhuis”. In België wordt dit Certificaat toegekend in naam van het Federaal Borstvoedingscomité, UNICEF en WHO als een extern onderzoek heeft aangetoond dat de instelling beantwoordt aan de diverse kwaliteitscriteria.

De voorwaarden om voor het Certificaat in aanmerking te komen, zijn dat: de Tien Vuistregels worden toegepast,minstens 75% van de vrouwen bij het verlaten van het ziekenhuis uitsluitend borstvoeding geeft, de instelling geen gratis of goedkope voeding ontvangt van de firma’s en er geen gratis stalen en promotiemateriaal betreffende zuigelingenvoeding worden gegeven.

Sinds 2007 moeten ziekenhuizen die gecertificeerd willen worden ook voldoen aan de voorwaarden voor een ‘moedervriendelijke zorg’, waarin de WHO aanmoedigt om op een respectvolle wijze om te gaan met de noden van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling.