Ook de Belgische overheid is zich bewust van het belang van borstvoeding.

Het federaal borstvoedingscomité (FBVC) werd opgericht door de FOD Volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (wet van 29 april 1999) om borstvoeding te promoten, ondersteunen en bevorderen en trad in werking einde 2001. Het comité brengt adviezen uit, lanceert initiatieven en stimuleert acties ter bevordering van borstvoeding.

https://www.health.belgium.be/nl/voeding/voedingsbeleid/voeding-en-gezondheid/borstvoeding