Er zijn verschillende uiteenlopende redenen waarom moeders ervoor kiezen om de borstvoeding te hervatten/aan te vatten. Soms gaat het om mama’s, die omwille van een moeilijke start, gestopt zijn, maar hier nadien weer spijt van krijgen. Evengoed kan het zijn dat ze omwille van medische redenen is moeten stoppen. Eens de behandeling afgelopen is, zijn er geen medische indicaties waardoor ze niet zou mogen voeden. Relactatie is hier een mogelijkheid.

Wat de reden ook is, in elke situatie verdient relactatie uiteraard aangemoedigd worden!

Als jonge mama kreeg je onvoldoende informatie of werd er geen of weinig begeleiding gegeven bij het aanleggen, waardoor de baby slecht drinkt aan de borst.

Sommige mama’s zijn zo overtuigd van de kracht van moedermelk en de intimiteit die borstvoeding geven met zich meebrengt, dat ze zelfs hun adoptiekinderen willen borstvoeden. Dat kan!

Relacteren vergt veel energie, tijd en doorzettingsvermogen. Je moet beseffen dat zoiets niet op 1-2-3 geregeld wordt. Het is dus best om een periode uit te kiezen, waarin je je sterk genoeg voelt de ‘uitdaging’ aan te gaan. Maar – net zoals bij de meeste uitdagingen trouwens – loont het resultaat des te meer.

Het op gang brengen van de melkproductie varieert van situatie tot situatie. Veel hangt natuurlijk ook af van tijd die tussen het stoppen en herbeginnen zit. Het duurt vaak enkele dagen tot enkele weken vooraleer een moeder weer melk aanmaakt en haar productie weer op peil is. Soms is het mogelijk dat een moeder niet (langer) alle melk kan aanmaken, die de baby nodig heeft. Bijvoeding blijft dan noodzakelijk. Dit is geen reden om vroegtijdig te starten met vaste voeding. Ook hier blijft gelden dat vaste voeding pas geschikt is voor baby’s vanaf 6 maanden.

Altijd onder professionele begeleiding of na het vragen van informatie! Onze consulentes staan klaar om meer informatie te verstrekken.